Korporativni projekti

Snimanje dinamičnog video sadržaja različitih dužina, za potrebe podrške korporativnim komunikacijama, brend komunikaciji ili drugim kampanjama, za tim Videosfere predstavljaju pravi kreativni izazov:

Korpo film 1

  • korporativni video
  • namenski filmovi
  • filmovi o brendovima
  • filmovi za potrebe internet prezentacija
  • filmovi za treninge
  • kratki promo filmovi

Videosfera korporativnim projektima može da pruži podršku kroz celokupan produkcioni ciklus – kreativna ideja, ključne poruke, copywriting, razvoj scenarija, dizajn, režija,…

Korpo film 2U Videosferi se tradicionalni pristup produkciji spaja sa digitalnim inovacijama i principima savremenih kanala komunikacije. Sarađujemo sa stručnjacima iz oblasti marketinga, advertajzinga i odnosa sa javnošću koji imaju veliko iskustvo rada sa širokim spektrom klijenata u agencijama ili u međunarodnim korporacijama. Jedinstvena kombinacija znanja i iskustva timu Videosfere omogućava da snimi vrhunski video materijal za potrebe najrazličitijih nivoa korporativnih komunikacija.